Instagram
Bandcamp
SoundCloud
Spotify
Vimeo

 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançada al 100% pel fons REACT-UEcom a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19